Elke maandag Stilte-dag

Start maandag 6 mei 

Deze Stilte-dag is bedoeld: 

 … om rust te nemen
… om te ontspannen
… om te mediteren

 … om Stil te zijn
… om stil Te Zijn
… om alleen te Zijn
… om All-Een te zijn

een dag om contact te maken met het wezenlijke in jezelf …
een dag om tijd te nemen, je te bezinnen van binnen …
een dag om met jezelf te zijn, even niets te hoeven of te moeten …
een dag om gelijkgestemde te ont-moeten …
een dag om samen of alleen te zijn, in stilte, in aandacht, in eenvoud …

 In de avond kan er gezamenlijk geluisterd worden naar een satsang van verschillende  meesters/leraren die inspireren en
ons de weg willen wijzen naar onze ware natuur, de stilte, bewust-zijn, ons innerlijk licht.

Wat is Satsang

Het woord komt uit het Sanskriet:
Sat is waarheid en Sanga gemeenschap.
Satsang betekent: “samen zijn in waarheid”.
De essentie van satsang is de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is.
Het is de herkenning van dit, als je eigen ware natuur: bewustzijn, zijn, vrede, liefde, licht ..

 Ramana Maharshi over Satsang:

 “Satsang betekent samen zijn met sat, de Waarheid.
Een nog betere omschrijving voor Satsanga (satsang) is samen zijn met de on-gemanifesteerde Waarheid (Satya).
Maar omdat slechts weinigen hiertoe in staat zijn doet men het één na beste; samen zijn met de gemanifesteerde Waarheid 
-hetgeen de Guru is .. vertegenwoordigt..

 Alexander Smit over Satsang:

 De juiste vertaling is: ‘de ontmoeting met helderheid, het zuivere’, de ontmoeting met het frictie loze.
In de eerste plaats betekent dit dat er niets moet, omdat een ont-moeting, een niet-moeten inhoudt. Zodra er een ‘moeten’ of ‘willen’ ontstaat, is er geen sprake van ontmoeten. Moeten is altijd een frictie. Ontmoeting en het frictie loze is dus een en het- zelfde.
Op de bodem van je hart ben je het frictie loze, altijd ontmoetende zelf. Een ander woord daarvoor is satsang:
de ontmoeting met de essentie. Ontmoeting met het zuivere, met Bewustzijn zelf, met jezelf dus..

Het Zonnelicht

 Het Zonnelicht wil graag een fijne plek zijn om deze ont-moeting met het zuivere, frictie loze, onze ware natuur,
op allerlei manieren mogelijk te maken, zodat we vreugde en liefdevoller het leven kunnen gaan beleven
en er als vanzelf een meer vredevollere samenleving ontstaat.

 Het Zonnelicht stelt haar poort daarom iedere maandag hiervoor open en wil iedereen de gelegenheid bieden, om op deze mooie plek gewoon te kunnen zijn, in alle stilte en rust, zonder iets te moeten, waar je je aandacht echt op en bij het wezenlijke van jezelf kunt/mag houden … waar je jezelf en de ander mag ont-moeten …

 

Hoe ziet de Stilte-dag er praktisch uit

Poort is open, vroeg in de ochtend vanaf 7.00 uur tot in de avond 22.00 uur.

Het is STIL in het meditatiehuis, de bamboetuin en in de extra kleedruimte, daar wordt niet gepraat.

Mediteren in het meditatiehuis, kan op alle manieren, ook kan je gewoon gaan rusten/liggen op de yogamatten maar alles in stilte.

Bij binnenlopen of weggaan meditatiehuis, dit zo zachtjes mogelijk doen, om andere niet te veel te storen.
Dit ook bij het sluiten van de grote poort.

Je kunt de gehele dag komen en gaan

In het theehuis en in de theetuin (mits het andere in de bamboetuin niet stoort) kan gepraat worden en is er gratis koffie/thee.
Je kan zelf je eten meenemen.

Heb je zin in thee en of eten maar wil je in stilte zijn/ blijven, dan kan je in de extra kleedruimte gaan zitten.

Geen kopjes en of eten naar de bamboetuin nemen (zie de huishoudelijke regels)

Voor de gehele dag gelden de huishoudelijke regels, zoals op de website vermeldt.

 

Dagprogramma  

Dit wordt aangeboden omdat het fijn kan zijn, om juist gezamenlijk te mediteren, te chanten, te ontbijten/lunchen.
Op die tijden is de kans dan groter dat je andere ont-moet.
In dit programma zit ook een Seva-tijd, dit betekent ontbaatzuchtige/vrijwillige dienstverlening.

Aan dit dagprogramma hoef je niet deel te nemen!
Is geheel niet verplicht, alleen als je daar behoefte en of zin in hebt.

 Seva gebeurt zoveel mogelijk in stilte, daar waar het STIL zijn is maar het kan wat extra geluid veroorzaken.
Daarom staat de seva-tijd vast en is het niet de bedoeling om buiten die tijd om, een taakje te gaan uitvoeren.
Wil je zo min mogelijk gestoord worden, hou dan als je komt rekening met de seva-tijden. Er hangt een seva-lijst in het theehuis.
Als je zin hebt om iets te doen, zet daar dan een kruisje achter, dan weet iemand anders dat dit al wordt gedaan.

 

Programma Stilte-dag

7.00 uur   Poort open
7.00 – 8.30   Meditatie

8.30 – 9.00   Ontbijt theehuis

9.00 – 10.00   Gayatri mantra
10.00 – 11.00   Meditatie i
11.00 -12.00 Seva

12.00 – 13.00   Lunchpauze

13.00 – 15.00   Meditatie
15.00 – 16.30   Seva
16.30 – 17.30   Meditatie 

17.30 – 18.30    Avondeten

18.30 – 19.30   Meditatie 
19.30 – 21.30    Satsang
21.30 – 22.00 uur   
Opruimen meditatiehuis/kleedruimte/theehuis

 

Vrijwillige bijdrage/dana

Deze Stilte-dag is gratis.

Elke bijdrage op wat voor manier dan ook is welkom ..
De mooiste bijdrage is eigenlijk gewoon, natuurlijk en ontspannen je zelf zijn  …
..
dan geef je ” als van zelf “ 🙂 op jou unieke manier de meest waardevolle bijdrage die je kunt geven …

 Zonnige groet

Karin