Sat-Zangavond

 Sat-Zang is een samenvoeging van Satsang en Zang.

De Sat-Zangavonden onder leiding van Bas Brand Heek op maandag komen in juni en juli te vervallen.
Zowel online als live. Er wordt nog bekeken of deze na de zomervakantie verder gaan.
Mis je ze heel erg, dan kun je op FB er nog een paar terug kijken.. luisteren… en meezingen.. 🙂


Satsang komt uit de oosterse traditie en betekent zoveel als ‘samen zijn in waarheid’.

De essentie van satsang is:
de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is.
Het is de herkenning van dit, als je eigen ware natuur:
bewustzijn, zijn, vrede, liefde, licht ..

Ramana Maharshi over Satsang:
“Satsang betekent samen zijn met sat, de Waarheid.
Een nog betere omschrijving voor Satsanga (satsang) is samen zijn met de ongemanifesteerde Waarheid (Satya).

Alexander Smit over Satsang:
Satsang is ‘de ontmoeting met helderheid, het zuivere’,
de ontmoeting met het frictie loze.
In de eerste plaats betekent dit dat er niets moet, omdat een ont-moeting,
een niet-moeten inhoudt. Zodra er een ‘moeten’ of ‘willen’ ontstaat,
is er geen sprake van ontmoeten. Moeten is altijd een frictie.
Ontmoeting en het frictie loze is dus een en het- zelfde.
Op de bodem van je hart ben je het frictie loze, altijd ontmoetende zelf.
Een ander woord daarvoor is satsang:
de ontmoeting met de essentie.
Ontmoeting met het zuivere, met Bewustzijn zelf, met jezelf dus..

Zingen

Het (samen) zingen van mantra’s is één methode om bij jou waarheid te komen.
Mantra’s, die onze geest tot rust manen, en de mogelijkheid in zich dragen om het kleine stukje van je hoofd naar je hart af te leggen.
Het zingen dat ook de spanning in ons lijf doet oplossen. Vreugde kan laten ontwaken, en voelbaar maakt wat er op dat moment leeft.

De Stilte

Het gezamenlijk zingen van mantra’s laat ons de stille aanwezigheid in onszelf ervaren.
In de stilte’s resoneert een diep weten van verbondenheid, van authenticiteit, dankbaarheid en mededogen.

Sat-Zang avond:
ieder maandagavond – 
behalve de 1e maandag van de maand – van 19.30-21.30 uur

Begeleid door: Bas Brand Heek 06 48 55 04 55
Bijdrage 5 euro
https://www.facebook.com/bas.brand.heek

info@healingmantras.nl
www.brandheek.nl en www.healingmantras.nl