Sat-Zangavond

 SatZang is een samenvoeging van Satsang en Zang.
Satsang komt uit de oosterse traditie en betekent zoveel als ‘samen zijn in waarheid’.

De essentie van satsang is:
de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is.
Het is de herkenning van dit, als je eigen ware natuur:
bewustzijn, zijn, vrede, liefde, licht ..

Ramana Maharshi over Satsang:
“Satsang betekent samen zijn met sat, de Waarheid.
Een nog betere omschrijving voor Satsanga (satsang) is samen zijn met de ongemanifesteerde Waarheid (Satya).
Maar omdat slechts weinigen hiertoe in staat zijn doet men het één na beste; samen zijn met
de gemanifesteerde Waarheid,
hetgeen de Guru is .. vertegenwoordigt..

Alexander Smit over Satsang:
De juiste vertaling is: ‘de ontmoeting met helderheid, het zuivere’,
de ontmoeting met het frictie loze.
In de eerste plaats betekent dit dat er niets moet, omdat een ont-moeting,
een niet-moeten inhoudt. Zodra er een ‘moeten’ of ‘willen’ ontstaat,
is er geen sprake van ontmoeten. Moeten is altijd een frictie.
Ontmoeting en het frictie loze is dus een en het- zelfde.
Op de bodem van je hart ben je het frictie loze, altijd ontmoetende zelf.
Een ander woord daarvoor is satsang:
de ontmoeting met de essentie.
Ontmoeting met het zuivere, met Bewustzijn zelf, met jezelf dus..

Het Zonnelicht
Het Zonnelicht wil graag een fijne plek zijn om deze ont-moeting met het zuivere, frictie
loze, onze ware natuur, op allerlei manieren mogelijk te maken,
zodat we vreugde en liefdevoller het leven kunnen gaan beleven
en er als vanzelf een meer vredevollere samenleving ontstaat.
Het Zonnelicht stelt haar poort daarom iedere maandag hiervoor open en wil iedereen de
gelegenheid bieden, om op deze mooie plek gewoon te kunnen zijn,
in alle stilte en rust, zonder iets te moeten, waar je je aandacht echt op
en bij het wezenlijke van jezelf kunt/mag houden
… waar je jezelf en de ander mag ont-moeten …

Zingen

Het (samen) zingen van mantra’s is één methode om bij jou waarheid te komen.
Mantra’s, die onze geest tot rust manen, en de mogelijkheid in zich dragen om het kleine stukje van je hoofd naar je hart af te leggen.
Het zingen dat ook de spanning in ons lijf doet oplossen. Vreugde kan laten ontwaken, en voelbaar maakt wat er op dat moment leeft.

De Stilte

In de stilte’s resoneert een diep weten van verbondenheid, van authenticiteit, dankbaarheid en mededogen.

Sat-Zang avond:
ieder maandagavond 
(behalve de 1e v/d mnd) van 19.30-21.30 uur
Begeleid door :Bas Brand Heek 06 48 55 04 55 info@healingmantras.nl
www.brandheek.nl www.healingmantras.nl